ROZVRH AKTIVÍT PRE JESEŇ/ZIMU SI MÔŽEŠ STIAHNUŤ TU.
Slika
01. Detské kreatívno - vzdelávacie centrum

Ymcáreň je otvorená pre všetky deti vo veku od 3 do 12 rokov! Náš program denne ponúka tematické aktivity, ktoré podporujú kreativitu a učenie cez hru pod dohľadom a odborným vedením našich edukátorov! V rámci programu je možnosť absolvovať dvojmesačnú individuálnu prípravu pre predškolákov na vstup do základnej školy.
Tento projekt je súčasťou projektu Community Hub podporovanej YMCA Nemecko a ich iniciatívy Signs of Hope (2019-2021).

02. Leadership akadémia pre mladých

Séria workshopov pre mladých vo veku od 15 do 22 rokov. Tréning, ktorý ti pomôže zdokonaliť sociálne zručnosti, kritické myslenie, všeobecné znalosti, digitálnu gramotnosť a rozvíjať svoju osobnosť. Prvá úroveň zahŕňa osem skupinových interaktívnych dielní v spoločnosti rovesníkov. Všetci účastníci získavajú medzinárodný certifikát YMCA, ktorý ti určite pomôže v zápise na želanú univerzitu, pri hľadaní práce alebo ti otvorí dvere pre medzinárodné výmeny v rámci YMCA! Prihlás sa!
Tento projekt je súčasťou iniciatívy Community Hub 2.0 podporovanej YMCA Nemecko a ich iniciatívy Signs of Hope (2022-2024).

Slika
Slika
03. Letné tábory

Naše detské cyklo-tábory sú jedinečným letným dobrodružstvom, ktoré kombinuje zábavu, učenie, šport a spoznávanie miestnej komunity prostredníctvom ekológie. Do táborov zapájame našich edukátorov, ako aj absolventov Leadership akadémie, ktorí prostredníctvom tejto aktivity môžu uplatniť získané vedomosti a zručnosti. S týmito tábormi sme začali ešte v roku 2010, odvtedy rastieme a stávame sa príkladom dobrej praxe!
Tábory sú finančne podporované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a YMCA USA.

04. YMCA Digital Community Hubs

Naše YMCA Digitálne centrum je otvorené každý pracovný deň! Ponúkame certifikované HP Life kurzy pre budúcich podnikateľov, kariérne poradenstvo a tvorbu kvalitných životopisov, detské kurzy bezpečnosti na internete a programovania, vzdelávanie pre seniorov a voľné používanie notebookov.
Projekt Digital Community Hubs je podporovaný spoločnosťou HP a YMCA Europe.

Slika
Slika
05. Detská spevácka skupina

Do našich kultúrno-umeleckých aktivít zaraďujeme aj detskú spevácku skupinu pre deti vo veku od 4 rokov. Skúšky „Perličiek“ sa konajú každý týždeň a pravidelné vystúpenia na miestnej úrovni zaručia, že každé dieťa dostane príležitosť rozvíjať a predvádzať svoj talent!

06. Y-Music

Program pre mladých hudobníkov-začiatočníkov, ktorí sa chcú zlepšovať v hre na svojom vybranom hudobnom nástroji. YMCA ti poskytuje náradie a priestor na tvoj hudobný rozvoj, stačí ukázať vôľu za pokrokom a prichádzať na skúšky každý týždeň, aby tvoje vystúpenia pred publikom vyzerali čo najlepšie!
ROZVRH AKTIVÍT PRE JESEŇ / ZIMU SI MÔŽEŠ STIAHNUŤ TU.

Slika
Slika
07. Folklórny Súbor

Od roku 2018 je súčasťou našich programov aj Folklórny Súbor, ktorý spája mladých tanečníkov s cieľom uchovávať slovenskú ľudovú tradíciu a hudbu vo Vojvodine. Náš súbor pravidelne vystupuje na domácich aj medzinárodných folklórnych festivaloch a vlastní impozantnú kolekciu krojov. YMCA poskytuje bezpečné miesto na stretnutie a kreatívne vyjadrovanie sa prostredníctvom bohatého dedičstva slovenskej tradície.

08. Kruh Mamičiek s deťmi

Neformálna a spontánna skupina mamičiek s deťmi vo veku do troch rokov našla v našom detskom centre bezpečné miesto na stretnutia, výmenu skúseností a hry. Schádzajú sa dvakrát do mesiaca.

Slika
Slika
09. Medzinárodné aktivity

Zapoj sa do niektorej z našich aktivít, staň sa členom YMCA a využi príležitosť na spoznávanie sveta cez neformálne vzdelávanie, zábavu a dobrovoľníctvo!

10. Game and Movie night

Ak sa nemôžeš rozhodnúť, do ktorej aktivity sa zapojiť, alebo máš pocit, že žiadna z nich nie je pre teba, navštív jeden z našich Game and Movie večierkov počas jesenných a zimných mesiacov, aby sme ťa presvedčili a zároveň sa spoločne zabavili!

Slika
Slika
11. Detský Športík

YMCA Detský Športík spája zábavné s užitočným! Pre správny rozvoj motorických schopností je dôležité, aby sa dieťa do desiateho roku života rozvíjalo cez všeobecné typy športového vzdelávania. Práve preto bol program YMCA Športík navrhnutý tak, aby deti prostredníctvom hry a zábavy získavali motorické a koordinačné zručnosti a postupne sa zoznamovali aj so základmi konkrétnych športov.