O nás
YMCA Serbia je časťou najväčšej a najstaršej globálnej mládežníckej organizácie, ktorá existuje vo viac ako 120 krajinách po celom svete a má viac ako 65 miliónov členov. Nájdete nás v Bačskom Petrovci, kde sa primárne zameriavame na prácu v našej komunite, ale vďaka medzinárodným aktivitám siahame za hranice obce a dokonca i krajiny!

Našou misiou je posilňovanie komunity v tele, duchu a mysli prostredníctvom rôznorodých aktivít.
Našou víziou je organizácia, ktorá myslí globálne a koná lokálne - v súlade s Vision 2030.

Prvú YMCA založila v roku 1844 skupina mladíkov vedená Georgeom Williamsom v Londýne. Organizácia rýchlo rástla a stala sa globálnym hnutím stojacim na princípoch inkluzívneho kresťanstva. Hoci v prvej časti 20. storočia pôsobila aj v našom prostredí, v nedávnej histórii bola založená v Srbsku v roku 2008 v Báčskom Petrovci, čo ju robí jednou z najmladších YMCA na svete.

YMCA Serbia sa nachádza vo fáze prechodu z dobrovoľníckej na profesionálnu organizáciu, má dvoch zamestnancov, piatich edukátorov dobrovoľníkov, sedem členov správnej rady a priemerne 150 účastníkov programov týždenne.

Vaša podpora a angažovanosť sú kľúčové pre dosiahnutie našej vízie komunity, kde má každý príležitosť rásť, učiť sa a pričiniť sa k jej rozvoju. Ďakujeme, že ste súčasťou YMCA Serbia!


Štáb

Zapojte sa do niektorých z našich aktivít, staňte sa členom YMCA a využite príležitosť spoznať svet prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zábavy a dobrovoľníctva!

Slika
Nataša Kinik
Generálna tajomníčka YMCA Srbsko
Edukátorka pre deti a mládež
natasa@ymcaserbia.com
Slika
Kristina Peškir
Koordinátorka projektov
office@ymcaserbia.com
Slika
Pavel Pavlini
Umelecký vedúci
Slika
Mariena Stankovićová – Kriváková
Edukátorka hudobných programov
pre deti
Slika
Michal Struhár
Edukátor hudobných programov
pre mládež
Slika
Martina Benka
Logopedička
Slika
Hana Tancik
Organizátorka programov
pre mladé mamy
Správna rada
Našu správnu radu tvorí sedem vzdelaných, úspešných mladých ľudí, ktorí YMCA v Srbsku postavili od základov, ale stále prispievajú k jej plynulému fungovaniu a rozvoju. Členmi správnej rady sú:
01. Martina Benka
02. Martin Krajčik
03. Ivana Ilić
04. Kristian Haška
05. Martin Širka
06. Pavel Pavlini
07. Martina Vitezova


Partneri
Projekty YMCA Srbsko sú podporované našimi medzinárodnými partnermi. Vďačíme za plodnú spoluprácu a spoločný prínos k lepšej budúcnosti miestnej komunity!


Transparentnosť
Základom našich vzťahov s partnermi a komunitou je zdieľanie informácií o našej činnosti a spravodlivom riadení financiami. Naše ročné správy poskytujú komplexný prehľad o našich aktivitách, úspechoch a finančnej situácii počas minulého roka.

Otvorene zdieľame informácie o projektoch, udalostiach a ich vplyve na komunitu. Taktiež poskytujeme transparentné finančné údaje, aby ste mohli sledovať, ako sa využívajú prostriedky, ktoré nám zverujete. Na nasledujúcich odkazoch si môžete pozrieť naše ročné správy.
Godišnji izveštaj 2019/2021
Godišnji izveštaj 2022/2023